Pestprotocol

Pestprotocol cbs de Wynroas Wâlterswâld

 

PESTEN OP SCHOOL - HOE GA JE ER MEE OM?

 

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem

dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

 

Voorwaarden

 1. Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen:

leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), leerkrachten

en de ouders/verzorgers.

 

 2. De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of

pesten wel of niet aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de kinderen

bespreekbaar worden gemaakt, waarna met hen regels worden vastgesteld.

 

 3. Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders)

dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen.

 

 4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt,

moet de school beschikken over een directe aanpak.

 

 5. Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak

niet het gewenste resultaat oplevert dan kan de inschakeling van een

vertrouwenspersoon nodig zijn.

De vertrouwenspersoon kan het probleem onderzoeken, deskundigen

raadplegen en het bevoegd gezag adviseren.

 

Op onze school is juf Marrit Adema als vertrouwenspersoon aangesteld.

 

 

Documenten
Pestprotocol Kanjertraining

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.