Schoolafspraken

Afspraken

 

Een van de uitgangspunten van onze school is dat leerlingen met plezier naar school gaan. Voor een goede sfeer op school zijn er afspraken nodig. We hebben een aantal afspraken geformuleerd, die voor de leerlingen duidelijk zijn. Af en toe herinneren we de leerlingen aan de geldende afspraken. Bijvoorbeeld als de leerlingen in een nieuwe groep komen, worden de klassenafspraken doorgenomen. Het spreekt vanzelf dat de leerlingen de afspraken leren door gesprek, voorbeeld en oefening.

Om “het verkeer” op school soepel te laten verlopen, hebben we de volgende afspraken gemaakt:

 

Schoolafspraken

 1. We houden het netjes in en om de school.
 2. We zijn aardig voor de ander, dan is de ander ook aardig voor ons.
 3. We zijn zuinig op de spullen van onszelf, van een ander en die van school.

 

Gangafspraken

 1. In de gang gedragen we ons rustig.
 2. Stoeien is gevaarlijk, daar doe ik niet aan mee.

 

Klassenafspraken

 1. Als ik in de klas kom ga ik op mijn plaats zitten en stillezen of werk afmaken.
 2. Als ik iets wil vragen steek ik mijn vinger op en tijdens het zelfstandig werken gebruik ik het blokje.
 3. Als ik naar het toilet ga, hang ik het bordje op rood of doe ik een kralenketting om.
 4. Voor mijn veiligheid ga ik goed op de stoel zitten.
 5. Tijdens de pauze ga ik zo snel mogelijk naar buiten.

Wegens het coronaprotocol zijn de regels voor op het plein aangepast.

Kinderen gaan bij aankomst op school meteen naar binnen en naar hun klas via verschillende ingangen.

De kinderen van groep 1 en 2 worden door de juffen op het schoolplein opgevangen.

 

Afspraken voor op het plein

 • Het team bepaalt welke spelvormen geoorloofd zijn.
 • We houden het schoolplein netjes door de containers goed te gebruiken.
 • Er is toezicht op het plein, bij problemen gebruik je het “4-stappenplan”.
 • Tussen het hek en het fietsenhok loop je met de fiets aan de hand
 • Er is materiaal aanwezig om voor schooltijd en in de ochtendpauze mee te spelen, zie pleinschema (pleincommissie).
 • Om 08.15 uur uur mogen de kinderen op het plein komen.
 • Om 08.20 uur mogen groep 1 en 2 en ouders naar binnen. Ouders worden verzocht om bij de eerste bel te vertrekken.
 • Groep 3 en 6 maken een rij op het achterste plein bij het gaan van de bel, groep 4/5 en 7/8 op het voorste plein. De groepsleerkrachten halen hun eigen leerlingen op van het plein.
 • Als de bel gaat laten we het plein netjes achter.
 • Tijdens de pauze mag je met toestemming van de leerkracht naar binnen.
 • Banken zijn om te zitten.
 • Skeelers, éénwielers, skateboards, waveboards en steppen zijn alleen toegestaan op het voorste plein en alleen in de pauzes. Voor schooltijd is dit niet toegestaan.

 

Afspraken voor alle kinderen

 • Stoeien mag alleen als je met je eigen groep op het plein bent.
 • Sneeuwballen gooien mag alleen op het gras.
 • De putdeksels blijven dicht.
 • Niet klimmen in de bomen en struiken.
 • Niet gooien met de appeltjes.
 •    Als de juf aangeeft dat er opgeruimd wordt, dan helpt iedereen mee.

 

 

 

Afspraken achterste plein

 

Het klimrek

 • Er mogen geen andere materialen of attributen op het klimrek gebruikt worden.

 

De zandbak

 • De zandbakspulletjes alleen in de zandbak gebruiken.
 • Op de lage stenen rand mag het speelgoed en het zand gebruikt worden.
 • Met toestemming van de leerkracht mogen de materialen buiten de zandbak gebruikt worden.
 • Het gooien met zand of speelgoed is niet toegestaan.

 

Rijdend materiaal is alleen voor groep 1 en 2

 • Karren mogen niet in de zandbak.
 • Niet in de karren gaan staan.
 • De karren mogen niet aan elkaar vastgemaakt worden.

 

 

Afspraken voorste plein

 • De kinderen blijven achter de witte streep,
 • In de ochtendpauze mag men verstoppertje spelen, het hek is afscheiding.
 • We blijven van bomen, struiken en bosjes af.
 • Sneeuwballen mag op het rechte stuk, van de kerk richting autobedrijf Boersma.
 • Gewonden gaan naar de personeelskamer.
 • Balspelen mogen op het voorste plein, voetballen alleen in de pannakooi.

 

Afspraken omtrent feedback

Hoewel het consequent hanteren van de feedback soms lastig is, achten wij het als team van groot belang één lijn te trekken binnen de school en kinderen verantwoordelijk te maken voor handhaving van een veilige en duidelijke leeromgeving.

 

Er is een eenduidige benadering binnen de school afgesproken rond het geven van feedback bij overtreding van afspraken, namelijk:

 1. de leerling wordt aangesproken op het vertoonde gedrag
 2. de leerling wordt naar de daarop van toepassing zijnde afspraak gevraagd
 3. de leerling wordt de mogelijkheid geboden om zijn gedrag te veranderen
 4. de leerling wordt verteld wat de gevolgen zijn als het gedrag niet verandert

Ook hebben we de volgende afspraak gemaakt:

1 x waarschuwen, tweede x wordt de leerling naar binnen gestuurd.

 

We willen afspraakgestuurd corrigeren:

 • in positieve bewoordingen
 • kinderen helpen elkaar
 • herhaald waarschuwen heeft gevolgen.

 

Als mogelijke gevolgen hebben we afgesproken:

groep 1 / 2:       uit het groepje / uit de kring/ even niet meedoen.

groep 3 / 8:       uit het groepje / buitensluiting activiteit / tijdelijke plaatsing bij collega, nablijven.
                         Indien een kind in/buiten de klas blijft is er toezicht.

 

NB      

 • We straffen niet lichamelijk.
 • Ouders worden middels een persoonlijk gesprek en/of telefonisch op de hoogte gebracht en gehouden indien de situatie dit vereist. Indien noodzakelijk treffen we (disciplinaire) maatregelen als door bepaald gedrag de veiligheid van anderen in gevaar komt. De leerkracht registreert dit in het administratiesysteem. Incidenten en (bijna) ongevallen worden eveneens geregistreerd in het administratiesysteem.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.