Welkom op de website van CBS De Wynroas

Onze school

  • Missie en visie
  • Ons onderwijs
  • Ons team
  • Kanjerschool
  • PCBO Dantumadiel

Praktisch

  • Jaarkalender
  • Schooltijden 
  • Vakanties
  • Schoolgids
  • Verlofaanvraag