Afspraken mobiele telefoon

Met instemming van de MR geldt sinds 30 januari 2013 de afspraak dat het gebruik van een mobiele telefoon door leerlingen van De Wynroas in en om school niet is toegestaan voorzover dit niet strikt noodzakelijk is (te beoordelen door de directie). 

De school is in principe altijd bereikbaar via het bekende telefoonnummer. Bij nood mogen leerlingen altijd gebruik maken van de telefoon van school om naar huis (of oppas) te bellen.

Bij overtreding wordt de mobiele telefoon ingenomen en volgt een gesprek met de ouders, directie en leerkracht. Verlies, diefstal of schade van/aan een mobiele telefoon is voor eigen risico.