Schoolregels

Een van de uitgangspunten van onze school is dat leerlingen met plezier naar school gaan. Voor een goede sfeer op school zijn er afspraken nodig. Deze afspraken hebben we op papier gezet en besproken met de leerlingen. Af en toe herinneren we de leerlingen aan deze afspraken. Bijvoorbeeld als de leerlingen in een nieuwe groep komen. Het spreekt vanzelf dat de leerlingen de afspraken leren door gesprek, voorbeeld en oefening.  De schoolafspraken kunt u downloaden in onderstaand document 'Schoolregels De Wynroas'.