Tevredenheidspeilingen

In het cursusjaar 2021-2022 is een uitgebreide ouder- en leerlingentevredenheidspeiling gehouden. De resultaten daarvan vindt u op deze pagina onder 'documenten'.  De school onderneemt naar aanleiding van de tevredenheidspeilingen diverse acties. Informatie hierover vindt u in de nieuwsbrief van januari 2022.