Sociale veiligheid | anti-pestbeleid

In de wet staat dat scholen voor een sociaal veilige omgeving moeten zorgen en pesten moeten tegengaan. Op onze school voeren wij om deze reden een actief veiligheidsbeleid en meten wij de veiligheidsbeleving onder leerlingen.  

In ons protocol 'sociale veiligheid' kunt u lezen dat wij via de Kanjertraining actief werken aan een positieve veiligheidsbeleving op school en pestgedrag bestrijden. Met de KanVas vragenlijst monitoren wij tweemaal per jaar of dat ook lukt. Waar nodig stellen wij het schoolbeleid bij. 

Het protocol 'sociale veiligheid' (met daarin ook ons beleid tegen pesten) vindt u hieronder.